Ontstoken verstandskies: symptomen, trekken en slimme tips